جهش ۸ هزار واحدی بورس در سومین روز هفته

شاخص کل بورس در سومین روز هفته بیش از ۸ هزار واحد رشد کرد و بر پله یک میلیون و ۴۸۴ هزار و ۷۱۶ واحدی ایستاد.

شاخص کل بورس امروز با رشد ۸ هزار و ۳۶ واحدی بر پله یک میلیون و ۴۸۴ هزار و ۷۱۶ واحد ایستاد و شاخص هم وزن نیز امروز با رشد ۲ هزار و ۹۷۰ واحدی به عدد ۴۲۵ هزار و ۵۴۶ دست یافت.

شاخص کل بورس امروز با رشد ۸ هزار و ۳۶ واحدی بر پله یک میلیون و ۴۸۴ هزار و ۷۱۶ واحد ایستاد و شاخص هم وزن نیز امروز با رشد ۲ هزار و ۹۷۰ واحدی به عدد ۴۲۵ هزار و ۵۴۶ دست یافت.

نمادهای شاخص ساز فارس، شپنا، شبندر، شستا، خودرو، وبصادر و وبملت امروز سبزپوش بودند و نمادهای کیمیاتک، فسبزوار، کدما، شپنا، برکت، شبندر و خودرو امروز از جمله نمادهای پر تراکنش بودند.

در فرابورس نیز شاخص کل با رشد ۵۱.۶۲  واحدی به عدد  ۲۱ هزار و  ۳۷۱ دست یافت و نمادهای شاخص ساز بپاس، شاوان و شگویا از جمله نمادهای سبزپوش فرابورس بودند و نمادهای شاخص ساز زاگرس، کگهر، فرابورس و آریا امروز سرخ پوش بودند.