جزییات قرنطینه هوشمندی که قرار است اجرا شود

استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت:با اجرای قرنطینه هوشمند به جای اینکه محدودیتی برای مشاغل خاص و صاحبان مشاغل ایجاد شود افرادی که از واکسیناسیون استقبال نکرده‌اند از یکسری فعالیتها و تعاملات اجتماعی دچار محدودیت می‌شوند.

فارس نوشت: استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت:با اجرای قرنطینه هوشمند به جای اینکه محدودیتی برای مشاغل خاص و صاحبان مشاغل ایجاد شود افرادی که از واکسیناسیون استقبال نکرده‌اند از یکسری فعالیتها و تعاملات اجتماعی دچار محدودیت می‌شوند.

مسعود یونسیان، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره «جزئیات  قرنطینه هوشمند»،گفت: این اقدام ارزشمندی است؛ به جای اینکه برای مشاغل محدودیت ایجاد کنیم؛به همین علت بی عدالتی اجتماعی خواهیم داشت؛ چون برخی مشاغل به دلیل اینکه صرفا تماس در آن زیاد است، بدون اینکه تقصیری متوجه صاحبان آن مشاغل باشد شامل محدودیت می‌شدند.

وی ادامه داد: با اجرای قرنطینه هوشمند به جای اینکه محدودیتی برای مشاغل خاص و صاحبان مشاغل ایجاد شود افرادی که از واکسیناسیون استقبال نکرده‌اند از یکسری فعالیتها و تعاملات اجتماعی دچار محدودیت می‌شوند.

استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود:موضوعی که وجود دارد این است که به نظر می‌رسد باید زمانی این موضوع را اجرایی کنیم که واکسن به اندازه کافی در اختیار افرادی که تقاضا و تمایل برای واکسن دارند رسیده باشد و دو مرحله دز را تزریق کرده باشند و دو هفته از واکسیناسیون آنها گذشته باشد.

یونسیان اضافه کرد:‌همچنین هر فردی که انتظار می‌رفته واکسن را تزریق کند هم واکسن را دریافت کرده باشد و هم انتظار ایمنی از واکسیناسیون را دو هفته بعد از دز دوم داریم.

وی متذکر شد:‌بعد از این مدت خیلی مناسب است تا محدودیت اجرا شود و این  در راستای عدالت اجتماعی است و بر خلاف عده ای که می گویند این ناعادلانه است، اصلا این طور نیست و بسیار عادلانه است.

استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران  تأکید کرد: وظیفه دولت و حاکمیت صیانت از سلامت و معاش مردم است و این در گرو واکسیناسیون است و اگر کسی نخواهد از این روال تبعیت کند طبیعی است که خود پذیرفته که نمی‌خواهد در تعامل اجتماعی حضور داشته باشد و باید محدود شود.

یونسیان تصریح کرد: در این بین و تا زمانی که به آن برسیم اجرای آزمایشی این برنامه در یک جامعه کوچک که قابلیت ردیابی و کنترل داشته باشد، اگر اتفاق بیفتد بسیار میمون خواهد بود.

وی ابراز داشت:‌ تا زمانی که این اقدام آزمایشی انجام شده و کامل شود انتظار داریم که وضعیت پوشش افرادی که متقاضی واکسیناسیون هستند مناسبت تر شده باشد و به شکل موازی انتظار می‌رود ازبسترهای موجود نرم افزاری و سخت افزاری برای احراز هویت افراد واکسن زده و اجازه فعالیت و عدم فعالیت بر حسب واکسیناسیون نیز فراهم شده باشد.