ثروتمندترین افراد هر کشور را بشناسید

لیونید میکلسون به ثروتمندترین فرد روسیه تبدیل شد.

ایسنا نوشت: لیونید میکلسون به ثروتمندترین فرد روسیه تبدیل شد.

به گزارش فوربس،  اگرچه شیوع کرونا در جهان تاکنون منجر به ورشکستگی شمار زیادی از کسب و کارها و بیکاری و یا کاهش درآمد چشمگیر بخشی از شاغلان در سطح جهان شده است اما روند افزایش ثروت افراد ثروتمند در جهان نه تنها متوقف نشده که سرعت آن نسبت به سال قبل از شیوع کرونا بیشتر هم شده است. در حال حاضر حدود ۱۴ میلیون نفر در جهان وجود دارند که یک میلیون دلار و بیشتر ثروت دارند و این یک رقم یک رکورد جدید در تعداد میلیونرهای جهان محسوب می شود.

در این گزارش با ثروتمندترین افراد هر کشور تا پایان سپتامبر ۲۰۲۱ آشنا می‌شوید:

استرالیا

ثروتمندترین شخص: مایک کنون

رتبه در بین ثروتمندترین افراد جهان تا پایان سپتامبر : ۶۷

میزان ثروت تا پایان این ماه: ۲۳.۹ میلیارد دلار

زمینه فعالیت: شرکت نرم افزاری

اتریش

ثروتمندترین شخص: دیتریش ماتشیتس

رتبه در بین ثروتمندترین افراد جهان تا پایان سپتامبر: ۶۵

میزان ثروت تا پایان این ماه: ۲۴.۵ میلیارد دلار

زمینه فعالیت: برند نوشیدنی ردبول

کانادا

ثروتمندترین شخص: دیوید تامسون

رتبه در بین ثروتمندترین افراد جهان تا پایان سپتامبر: ۲۶

میزان ثروت تا پایان این ماه: ۴۹.۶ میلیارد دلار

زمینه فعالیت: رسانه

چین

ثروتمندترین شخص: ژونگ شان شان

رتبه در بین ثروتمندترین افراد جهان تا پایان سپتامبر: ۱۶

میزان ثروت تا پایان این ماه: ۶۵.۷ میلیارد دلار

زمینه فعالیت: صنایع دارویی

فرانسه

ثروتمندترین شخص: برنارد آرنو

رتبه در بین ثروتمندترین افراد جهان تا پایان سپتامبر: ۳

میزان ثروت تا پایان این ماه: ۱۷۵.۸ میلیارد دلار

زمینه فعالیت: برند لوئی ویتون

آلمان

ثروتمندترین شخص: کارل آلبرخت

رتبه در بین ثروتمندترین افراد جهان تا پایان سپتامبر: ۳۰

میزان ثروت تا پایان این ماه: ۴۲.۶ میلیارد دلار

زمینه فعالیت: خرده فروشی

هند

ثروتمندترین شخص: موکاش آمبانی

رتبه در بین ثروتمندترین افراد جهان تا پایان سپتامبر: ۱۰

میزان ثروت تا پایان این ماه: ۹۷ میلیارد دلار

زمینه فعالیت: پتروشیمی

ایتالیا

ثروتمندترین شخص: جیووانی فررو

رتبه در بین ثروتمندترین افراد جهان تا پایان سپتامبر: ۳۷

میزان ثروت تا پایان این ماه: ۳۴.۳ میلیارد دلار

زمینه فعالیت: گروه نوتلا

ژاپن

ثروتمندترین شخص: تاداشی یانای

رتبه در بین ثروتمندترین افراد جهان تا پایان سپتامبر: ۳۵

میزان ثروت تا پایان این ماه: ۳۵.۸ میلیارد دلار

زمینه فعالیت: مالک برند یونیک لو

روسیه

ثروتمندترین شخص: لیونید میکلسون

رتبه در بین ثروتمندترین افراد جهان تا پایان سپتامبر: ۴۷

میزان ثروت تا پایان این ماه: ۳۰.۷ میلیارد دلار

زمینه فعالیت: پتروشیمی

ترکیه

ثروتمندترین شخص: مراد اولکر

رتبه در بین ثروتمندترین افراد جهان تا پایان سپتامبر: ۴۹۵

میزان ثروت تا پایان این ماه: ۵.۹ میلیارد دلار

زمینه فعالیت: صنایع غذایی

انگلیس

ثروتمندترین شخص: جیمز راتکلیف

رتبه در بین ثروتمندترین افراد جهان تا پایان سپتامبر: ۱۲۴

میزان ثروت تا پایان این ماه: ۱۶.۱ میلیارد دلار

زمینه فعالیت: صنایع شیمیایی