تورم کالاها و خدمات در شروع پاییز چقدر بوده است؟‌

گزارش ماهانه مرکز آمار ایران درباره  شاخص مصرف کننده، نشان می‌دهد در مهرماه، خدمات «ارتباطات» کمترین افزایش قیمت را داشته است.

گزارش ماهانه مرکز آمار ایران درباره  شاخص مصرف کننده، نشان می‌دهد در مهرماه، خدمات «ارتباطات» کمترین افزایش قیمت را داشته است.

به گزارش ایبِنا؛ آمارهای منتشر شده توسط مرکز آمار نشان می دهد در مهرماه امسال، نرخ تورم ماهانه به ۳.۷ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۲ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین نرخ تورم نقطه ای مهرماه ۱۴۰۰ در مقایسه با ماه قبل ۴.۵ واحد درصد کاهش یافته است.

اما تغییرات قیمت ها در نخستین ماه پاییزی سال نشان می دهد بیشترین افزایش قیمت نسبت به شهریورماه سال جاری در بین کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور به ترتیب متعلق به  «آموزش» با ۱۳.۵ درصد، «میوه و خشکبار» با ۱۲.۲ درصد و «شیر، پنیر و تخم مرغ» با ۷.۳ درصد است.

از سوی دیگر در این بخش، کمترین نرخ تورم ماهانه در بین کالاها و خدمات مصرفی ها خانوارهای کشور مربوط به «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» با ۰.۳ درصد و «ارتباطات» با ۱.۱ درصد بوده است.

کمترین و بیشترین نرخ تورم نقطه‌ای خانوارهای کشور

بر اساس این گزارش، با توجه به اینکه نرخ تورم نقطه ای خانوارهای کشور در مهرماه ۱۴۰۰ (که بیان گر تغییر هزینه خانوار در مهرماه امسال نسبت به مهرماه سال گذشته است) در سطح ۳۹.۲ درصدی بوده است، بررسی ها نشان می دهد در بین کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور، بیشترین تورم نقطه ای در این ماه متعلق به «سبزیجات» با ۹۰.۷ درصد و کمترین نیز مربوط به «ارتباطات» با ۱.۱ درصد بوده است.

تورم سالانه در بین خوراکی ها و غیرخوراکی ها چند درصد شد؟

بررسی بخش دیگری از گزارش منتشر شده توسط مرکز آمار پیرامون شاخص مصرف کننده در مهرماه ۱۴۰۰ نشان می دهد اولا نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور با کاهش ۰.۴ واحد درصدی نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، به ۴۵.۴ درصد رسیده است، ثانیا بررسی نرخ تورم سالانه در بین کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور بیان گر صدرنشینی «روغن ها و چربی ها» با ۹۴.۹ درصد تورم سالانه است.

تورم کالاها و خدمات در شروع پاییز چقدر بوده است؟‌