تعارض منافع در انتصاب عضو جدید شورای عالی بورس

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی حضور همزمان عضو جدید شورای عالی ⁧‫بورس‬⁩، در رأس هیات مدیره یکی از بانک‌های خصوصی را مصداق بارز ⁧‫تعارض منافع دانست.

ایسنا نوشت:یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی حضور همزمان عضو جدید شورای عالی ⁧‫بورس‬⁩، در رأس هیات مدیره یکی از بانک‌های خصوصی را مصداق بارز ⁧‫تعارض منافع دانست.

احسان ارکانی نماینده نیشابور در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت:

«حضور همزمان عضو جدید شورای عالی ⁧‫بورس‬⁩، در رأس هیات مدیره یکی از بانک‌های خصوصی مصداق بارز ⁧‫تعارض منافع‬⁩ و نیازمند پیگیری مسئولان اقتصادی دولت است تا بهبودی وضعیت بورس، سریعتر حاصل شود.

‏وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی باید فورا نسبت به اصلاح این موضوع اقدام کنند.»

بر اساس این گزارش، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح مدیریت تعارض منافع موافقت کردند.

همچنین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی که هفدهم شهریورماه منتشر کرده است در تشریح مفهوم تعارض منافع آورده است: «تعارض منافع به شرایطی گفته می شود که یک شخص بر سر دوراهی منافع اجتماعی و ماموریت های سازمانی و از سوی دیگر منافع شخصی، خانوادگی حزبی یا غیره قرار می گیرد. در واقع تامین کردن یکی از این منافع منجر به تامین نکردن دیگری می شود. بنابراین وجود تعارض منافع لزوماً به معنای بروز فساد نیست بلکه به معنای ایجاد شرایطی است که شخص برای انجام فساد انگیزه دارد و در نتیجه احتمال فساد نیز افزایش می یابد.»