تبیین گردشگری تعالی بخش در دیدار با وزیر

روح الله حسین زاده مدیر عامل شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی در دیدار با سید عزت الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ضمن تشریح طرح های مطالعاتی گروه کارشناسی گردشکری تعالی بخش، توسعه گردشگری ارزان را از اولویت های برنامه خود برشمرد.

روح الله حسین زاده مدیر عامل شرکت مادر توسعه تخصصی ایرانگردی و جهانگردی در دیدار با سید عزت الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ضمن تشريح طرح هاي مطالعاتي گروه كارشناسي گردشكري تعالي بخش، توسعه گردشگری ارزان را از اولويت هاي برنامه خود برشمرد.
حسین زاده همچنين برنامه های كوتاه مدت و بلند مدت هلدينگ ایرانگردی و جهانگردی در جذب توريسم خارجي با توسعه زيرساخت هاي گردشگري در تمام نقاط گردشگر پذير ايران را تشريح كرد.
روح الله حسین زاده گفت: گردشگری تعالی بخش، همان گردشگری ارزان با توجه به ابعاد فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی با مختصات جغرافيايي کشور است.
سید عزت الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی ضمن اعلام حمایت از برنامه گردشگری تعالی بخش، بر همراهی همه جانبه وزارت گردشگری از این برنامه ها تاکید کرد.