تاجیک‌های پرسپولیس به رفسنجان رفتند

وحدت هانانوف و منوچهر صفروف با تاکید یحیی گل‌محمدی مسافر رفسنجان شدند.

ورزش سه نوشت: وحدت هانانوف و منوچهر صفروف با تاکید یحیی گل‌محمدی مسافر رفسنجان شدند.

در حالی که باتوجه به باز نشدن پنجره پرسپولیس وحدت هانانوف و منوچهر صفروف از ثبت قرارداد خود ناکام مانده‌اند اما باشگاه پرسپولیس برای سفر آنها به رفسنجان بلیت تهیه کرده است.

این در حالی است که یحیی گل‌محمدی تصور می‌کرد آنها به این بازی می‌رسند و همراه پرسپولیس خواهند بود اما این اتفاق رخ نداد.

صفروف و هانانوف در یک هفته اخیر تمرینات خود را با پرسپولیس انجام دادند و در بازی دوستانه این تیم برابر شهرخوارو نیز حضور داشتند.