تائید حرف های جنجالی داور لیگ برتری

وحید صالحی پرده از مافیای داوری ایران برداشت.

داور سابق لیگ برتر پرده از زد و بندهای داوری برداشت و حتی گفت بعضی از آنها پول های میلیاردی می گیرند. صالحی همچنین اعلام کرد قنبرزاده دبیر کل سابق فدراسیون فوتبال از جمله کسانی بود که با داوران خاطی برخورد کرد. عضو فعلی هیات رئیسه فدراسیون در این باره می گوید: «در همه قشرها خوب و بد وجود دارد. بعضی داوران ما دچار انحراف شده بودند که محروم شدند. یکی از آنها محروم شده بود ، دوباره برگشت و باز هم طوری قضاوت کرد که محروم شد. هم فایل صوتی علیه بعضی داوران داشتیم و هم پیامک. البته اکثر داوران ما سالم هستند.»

او همچنین اضافه کرد: «ما با شواهد بعضی داوران را کنار گذاشتیم. من امسال ندیدم یکی از این داورانی که محروم کردیم، در لیگ برتر قضاوت کند.»