به ضرغامی اعتماد کنید

او مدیری کهنه کار است ، هرجا مسولیت داشته ، رشد و ارتقا مجموعه او به سرعت عیان شده است . وقتی معاون سینمایی وزارت ارشاد بود ، هنرمندان دیده شدند ، سینما اوج گرفت ، کارکنان تکریم شدند.

رامین اشتیاقی
او مدیری کهنه کار است ، هرجا مسولیت داشته ، رشد و ارتقا مجموعه او به سرعت عیان شده است . وقتی معاون سینمایی وزارت ارشاد بود ، هنرمندان دیده شدند ، سینما اوج گرفت ، کارکنان تکریم شدند.
وقتی به تلوزیون امد ، چند هزار کارمند ساماندهی شدند ، تبدیل وضعیت از پروژه ای به قراردادی ، قراردادی به پیمانی و پیمانی به رسمی …
شبکه های رادیو تلوزیون افزایش یافت از ای فیلم و پرس tv، هیسپان تا شبکه های استانی ، از انالوگ به دیجیتال…
فیلم و سریال های فاخر ساخته شد ، دیوار بین هنرمندان و رییس سازمان برداشته شد .مدیران جوان به میدان امدند و صدا و سیما عصر طلایی خود را تجربه کرد .
حالا به وزارت میراث فرهنگی گردشگری صنایع دستی امده ، با تجربه تر و با ارتباطات وسیع تر از قبل ، به او اعتماد کنید ، به انتخاب هایش ، به مدیران با سابقه و جوانش اعتماد کنید ، ضرغامی شیخ الوزرا کابینه است . بی حاشیه کمکش کنید ، کشتی به گل نشسته گردشگری را به حرکت دراورد .به او با احترام اعتماد کنید .نتیجه این اعتماد شیرین است.