برنامه وزارت نفت برای روش جدید توزیع یارانه بنزین

بررسی برنامه جدید وزارت نفت برای توزیع بنزین در دستور کار کمیسیون انرژی مجلس قرار گرفت .

بررسی برنامه جدید وزارت نفت برای توزیع بنزین در دستور کار کمیسیون انرژی مجلس قرار گرفت .

بررسی برنامه های کمیسیون های تخصصی مجلس نشان می دهد بررسی برنامه وزارت نفت برای روش جدید توزیع یارانه بنزین در دستور کار هفته جاری کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

بر این اساس این کمیسیون بررسی برنامه‌ها و اقدامات وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در حوزه انرژی و بررسی طرح تاسیس شرکت بهره‌برداری نفت و گاز ایلام را نیز در دستور کار دارد.