بدهی سینماداران محروم از اکران فیلم جدید چقدر است؟

روز گذشته در جلسه شورای صنفی نمایش، مقرر شد سینماهایی که بدهی مالی دارند امکان اکران فیلم جدید نداشته باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: روز گذشته در جلسه شورای صنفی نمایش، مقرر شد سینماهایی که بدهی مالی دارند امکان اکران فیلم جدید نداشته باشند.

مرتضی شایسته دبیر و سخنگوی شورای صنفی نمایش، درباره مبلغ بدهی سینماداران و محرومیت آنها از اکران فیلم جدید گفت: میزان بدهی سینماداران بسیار زیاد است؛ چیزی در حدود ۱۶۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان بدهی دارند که باید پرداخت شود.

وی در پاسخ به اینکه سینماداران چگونه بدهی خود را پرداخت کنند در حالی که فیلم جدیدی برای اکران ندارند، اظهار کرد: پرداخت بدهی آن‌ها منوط به اکران فیلم جدید نیست؛ سینماداران می‌توانند این بدهی را حتی با وجود اکران نشدن فیلم جدید پرداخت کنند.

گفتنی است؛ روز گذشته در جلسه شورای صنفی نمایش، مقرر شد سینماهایی که بدهی مالی دارند امکان اکران فیلم جدید نداشته باشند.