با شاخص‌های درست شهرها را رنگ‌بندی کنید!

رنگ‌بندی شهرها عمدتا با هدف تعیین سطح خطر و توزیع خطر در مناطق مختلف شکل می‌گیرند، منتهی آن چیزی‌که در ایران بوجود آمد چون پایه علمی قوی نداشت و نمی‌توانست تصویر روشنی از خطر ارائه دهد مورد انتقاد قرار گرفت.

رنگ‌بندی شهرها عمدتا با هدف تعیین سطح خطر و توزیع خطر در مناطق مختلف شکل می‌گیرند، منتهی آن چیزی‌که در ایران بوجود آمد چون پایه علمی قوی نداشت و نمی‌توانست تصویر روشنی از خطر ارائه دهد مورد انتقاد قرار گرفت.

در اپیدمی کرونا برای نشان دادن سطح خطر در شهرها از روش رنگ‌بندی استفاده شد، اما حالا برخی معتقدند شاخص‌های این رنگ‌بندی اشتباه است و بدتر سبب گمراه شدن می‌شود. دراین‌باره مسعود یونسیان، اپیدمیولوژیست و عضو کمیته علمی ستاد کرونا می‌گوید: «مبنای صحیح رنگ‌بندی شهرها باید براساس مراجعه موارد سرپایی و تست‌های مثبت باشد، اما مبنای فعلی موارد بستری‌ها هستند و این روش تاخیر دارد، یعنی زمانیکه بستری‌ها زیاد شوند دیگر دیر است و نمی‌شود هیچ کاری انجام داد. این ایراد هم زمانی‌که اپلیکیشن ماسک این رنگ‌بندی را انجام می‌داد و هم الان که معاونت تحقیقات و فناوری وزارتخانه می‌خواهد این کار را انجام دهد وجود دارد.»

همچنین حمید سوری، دیگر عضو کمیته علمی ستاد کرونا بیان می‌کند: «رنگ‌بندی شهرها عمدتا با هدف تعیین سطح خطر و توزیع خطر در مناطق مختلف شکل می‌گیرند، منتهی آن چیزی‌که در ایران بوجود آمد چون پایه علمی قوی نداشت و نمی‌توانست تصویر روشنی از خطر ارائه دهد مورد انتقاد قرار گرفت. درباره واریانت دلتا چون شدت بیماری بالا بود خیلی ایراد این روش نمود پیدا نمی‌کرد اما درباره اومیکرون از آن‌جایی‌که شدت بیماری کم است اما موارد ابتلا به شدت زیاد است خطای این روش خودش را نشان می‌دهد، لذا ما را بیشتر گمراه می‌کند تا این‌که بخواهد کمک کند. بنابراین آن‌چه مهم است تحلیل درست داده‌ها است، این تحلیل می‌خواهد توسط ماسک انجام شود یا خود وزارت بهداشت.»