بازیکن جنجالی استقلال در آستانه بازگشت/عکس

مظاهری به شایعات دامن زد.

رشید مظاهری با یک استوری به شایعه بازگشتش به استقلال دامن زد. مددی اعتقاد داشت او برای این باشگاه گران است و موافق جدایی اش بود ولی حالا با رفتن او شاید مظاهری برگردد!

بازیکن جنجالی استقلال در آستانه بازگشت/عکس