بازگشت مظاهری به استقلال جدی شد

با جدی شدن بازگشت رشید مظاهری به استقلال، سنگربان آبی پوشان امروز با این تیم تمرین می‌کند.

سرانجام و پس از کش و قوس‌های فراوان، بازگشت رشید مظاهری به استقلال و ادامه فعالیتش در این تیم تا حدود زیادی جدی شد و در همین راستا مظاهری در تمرینات امروز آبی پوشان حضور خواهد یافت و به زودی قراردادش نیز تمدید می‌شود.

گفته می‌شود که فرهاد مجیدی تصمیم گرفته فرصت دوباره‌ای به مظاهری بدهد تا او در فصل جدید هم در خدمت استقلال باشد.