بازنشستگان، گوش به زنگ بهارستان / امروز، اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در دستور کار مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح اصلاح تبصره(۱) قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را بررسی می‌کنند.

ایرنا نوشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح اصلاح تبصره(۱) قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را بررسی می‌کنند.

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در حالی از دقایقی قبل آغاز شد که نمایندگان بررسی گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در موردطرح دوفوریتی اصلاح ماده(۱۸۲) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی وگزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد لایحه دوفوریتی درآمدپایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اعاده شده از شورای نگهبان را در دستور کار دارند.

نمایندگان امروز همچنین گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان در خصوص ارتباط بین‌المللی راه‌آهن (اعاده شده از شورای نگهبان) و ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل(۴۴) قانون اساسی در مورد:طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار (اعاده شده از شورای نگهبان) بررسی خواهند کرد.

گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در مورد طرح اصلاح قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و گزارش شور دوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در موردطرح جهش تولید دانش بنیان از دیگر برنامه های امروز صحن علنی خواهد بود.

نمایندگان امروز همچنین گزارش کمیسیون اجتماعی در موردطرح تعیین فوق العاده خاص کارکنان قوه قضائیه را بررسی می‌کنند. این طرح با طرح تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان‌های پزشکی قانونی، انتقال خون ایران، دامپزشکی و زندان‌ها واقدامات تأمینی و تربیتی کشور به کارکنان سازمان بازرسی به شماره ثبت (۴۵۷)ادغام شده است.

گزارش کمیسیون اجتماعی در موردطرح اصلاح تبصره(۱) قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان دستور کار بعدی نمایندگان در جلسه علنی امروز است.

گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مورد نحوه اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران در دستور کار امروز قرار می گیرد.

بررسی تقاضای دوفوریت در مورد لایحه الحاق موادی به قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن و بررسی تقاضای دوفوریت در مورد طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنفی و تولیدی در دستور کار امروز قرار می گیرد.