بازار خودرو سکته کرد/ قیمت‌ها توافقی شد

با بالا گرفتن نوسانات قیمتی در بازار خودرو قیمت آگهی‌های خودرو در سایت ها توافقی شده است و قیمت خودرو در نمایشگاه ها نیز از سایت ها جلو زده است.

با بالا گرفتن نوسانات قیمتی در بازار خودرو قیمت آگهی‌های خودرو در سایت ها توافقی شده است و قیمت خودرو در نمایشگاه ها نیز از سایت ها جلو زده است.

با اعلام قیمت‌های جدید از سوی سایپا و ایران خودرو بازار ، از اولین ساعات روز دستخوش تغییر شرایط شد و روند افزایش حاکم بر بازار شدت گرفت.

از اواخر هفته گذشته تاکنون روند قیمت ها در بازار خودرو صعودی شده است به طوری که دنا توربو پلاس دنده ای مدل ۱۴۰۰ از ۴۳۵ میلیون تومان در آخرین روز هفته گذشته امروز به ۴۴۰ میلیون تومان رسیده است و دنا معمولی مدل ۱۴۰۰ نیز از ۳۳۳ میلیون تومان در آخرین روز هفته گذشته امروز به ۳۴۰ میلیون تومان رسیده است.

 

این افزایش قیمت افسارگسیخته بیشتر در بین خودروهای پراید موجود در بازار مشهود است به طوری که پراید ۱۱۱ از ۱۵۴ میلیون تومان در آخرین روز هفته گذشته امروز به ۱۶۲ میلیون تومان رسیده است و پراید ۱۳۱ نیز در این مدت ۲ میلیون تومان گران شده است و پراید ۱۳۲ نیز از ۱۳۴ میلیون تومان در آخرین روز هفته گذشته امروز به ۱۳۷ میلیون تومان رسیده است و پراید ۱۵۱ مدل ۱۳۹۹ نیز در حالی امروز ۱۶۱ میلیون تومان قیمت خورده است که این خودرو در آخرین روز هفته گذشته به قیمت ۱۵۸ میلیون تومان در بازار خرید و فروش می‌شده است و مدل ۱۴۰۰ این خودرو نیز از ۱۶۳ میلیون تومان در آخرین روز هفته گذشته امروز به ۱۷۰ میلیون تومان رسیده است.

خودروهای پژو نیز از افزایش قیمت ها در این مدت در امان نبوده اند به طوری که پراید ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۳۹۹ از ۲۳۹ میلیون تومان در آخرین روز هفته گذشته امروز به ۲۴۱ میلیون تومان رسیده است و مدل ۱۴۰۰ این خودرو نیز در این مدت ۵ میلیون تومان گران شده است و در حال حاضر ۲۵۶ میلیون تومان قیمت خورده است و پژو پارس ساده مدل ۱۳۹۹ نیز از ۲۶۸ میلیون تومان در آخرین روز هفته گذشته امروز به ۲۷۵ میلیون تومان رسیده است و مدل ۱۴۰۰ این خودرو نیز در این مدت ۷ میلیون تومان گران شده است و این خودرو در حال حاضر ۳۰۵ میلیون تومان قیمت خورده است.

خودروهای به نسبت ارزان قیمت تر بازار نیز از این افزایش قیمت ها در امان نبوده اند به طوری که تیبا ۲ مدل ۱۴۰۰ از ۱۵۷ میلیون تومان در آخرین روز هفته گذشته امروز به ۱۶۲ میلیون تومان رسیده است و تیبا صندوقدار مدل ۱۳۹۹ نیز در این مدت ۴ میلیون تومان گران شده است و این خودرو در حال حاضر ۱۵۰ میلیون تومان قیمت خورده است.

در میان خودروهای کوییک موجود در بازار نیز کوییک دنده ای مدل ۱۳۹۹ از ۱۶۴ میلیون تومان در آخرین روز هفته گذشته امروز به ۱۶۹ میلیون تومان رسیده است و مدل ۱۴۰۰ این خودرو نیز در این مدت ۵ میلیون تومان گران شده است و در حال حاضر ۱۷۸ میلیون تومان قیمت خورده است.

قیمت ها در سایت ها توافقی شد

با بالا گرفتن نوسانات قیمتی رشد روزانه قیمت ها در بازار خودرو قیمت ها در سایت های خرید و فروش خودرو توافقی شده است و حتی در برخی از مواقع قیمت خودرو در نمایشگاه ها از سایت ها نیز بالا زده است به طوری که دنا پلاس دنده ای ساده  مدل ۱۴۰۰ در حالی در نمایشگاه ها ۳۹۷ میلیون تومان قیمت خورده است که این خودرو در سایت ها به قیمت ۳۸۸ میلیون تومان به فروش می رسد و مدل ۱۳۹۹ این خودرو نیز در حالی در نمایشگاه ها ۳۹۰ میلیون تومان قیمت خورده است که این خودرو در سایت ها به قیمت ۳۶۹ میلیون تومان به فروش می رسد.

شتاب افزایش قیمت ها در بازار خودرو به حدی است که نمایشگاه داران نیز از رشد این چنینی قیمت ها در بازار متعجب شده اند .

قیمت روز خودرو در جدول زیر آمده است:

بازار خودرو سکته کرد/ قیمت‌ها توافقی شد