این هفته در بورس چه گذشت؟

بازار بورس در هفته جاری هم همانند هفته های گذشته روندی پر نوسانی را پشت سرگذشت در حالی که در روزهای ابتدایی هفته سقوط های چشم گیری را تجربه کرد و درنهایت در حالی به کار خود در هفته جاری پایان داد که توانست دوباره روند صعودی خود را از سر بگیرد.

بازار بورس در هفته جاری هم همانند هفته های گذشته روندی پر نوسانی را پشت سرگذشت در حالی که در روزهای ابتدایی هفته سقوط های چشم گیری را تجربه کرد و درنهایت در حالی به کار خود در هفته جاری پایان داد که توانست دوباره روند صعودی خود را از سر بگیرد.

به گزارش ایسنا بررسی معاملات بازار بورس در هفته ای که گذشت حاکی از آن است که ارزش کل معاملات این بازار با ۴.۵۵ درصد افزایش از ۱۸۶ هزار و ۹۲۳ میلیارد ریال در هفته گذشته به ۱۹۵ هزار و ۴۲۷ میلیارد ریال در هفته جاری رسید. حجم کل معاملات این بازار نیز رشدی ۱۳.۲۰ درصدی را تجربه کرد و از ۲۲ هزار و ۴۹۵ میلیون سهم در هفته گذشته به ۲۵ هزار و ۴۶۴ میلیون سهم در هفته جاری رسید.

بازار بدهی عقب نشست

در حالی که ارزش معاملات و همچنین حجم معاملات در بازار اول سهام، بازار دوم سهام، بازار مشتقه، و صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله تقریبا روندی صعودی داشت بازار بدهی بر خلاف هفته گذشته در هفته جاری روندی نزولی داشت. به طوری که ارزش معاملات در بازار اول سهام ۶.۸۹ درصد کاهش یافت و به ۷۲ هزار و ۶۹۷ میلیارد ریال رسید. این در حالی است که حجم معاملات این بازار با ۷.۸۹ درصد افزایش تا رقم ۱۰۰۵۴ میلیون سهم افزایش یافت.

ارزش معاملات در بازار دوم سهام با رشدی ۲۹.۱۲ درصدی به ۶۳ هزار و ۸۵۳ میلیارد ریال و حجم معاملات در این بازار نیز با رشدی ۳۳.۸۲ درصدی به ۱۲ هزار و ۶۲۹ میلیون سهم رسیدند. این در حالی است که ارزش معاملات در بازار بدهی ۱۵.۶۰ درصد کاهش یافت. و به ۵ هزار و ۹۵۷ میلیارد ریال رسید.

همچنین حجم معاملات این بازار با کاهشی ۱۷.۵۵ درصدی رقم ۶.۱۹ میلیون برگه را ثبت کرد. ارزش معاملات و حجم معاملات در بازار مشتقه به ترتیب با ۲۷.۳۴ و ۱۳۶.۵۰ درصد رشد به ۱۶۰ میلیارد ریال و ۲.۱۸ میلیون قرارداد رسیدند.

صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله هم در ارزش معاملات رشد ۱.۵ صدم درصدی را تجربه کرد و به ۵۲ هزار و ۷۶۰ میلیارد ریال رسید. حجم معاملات صندوق‌ها ۲۵.۶۶ درصد کاهش یافت و رقم ۲ هزار و ۷۷۳ میلیون یونیت را ثبت کرد.

شاص کل صعودی شد، شاخص هم وزن نزولی ماند

شاخص  کل بورس در این هفته توانست ۰.۳۲ درصد افزایش یابد و از ۱ میلیون و ۳۹۳ هزار واحد در هفته گذشته به یک میلیون و ۳۹۸ هزار واحد در هفته جاری رسید. این در حالی است که شاخص کل  با معیار هم وزن باز هم نزولی ماند و با ۰.۵۶ درصد کاهش از ۳۷۶ هزار و ۴۷۰ واحد در هفته گذشته به ۳۷۴ هزار و ۳۵۰ واحد در هفته جاری رسید.