اولین عکس از میدان آرژانتین تهران؛ ۵۰ سال قبل

پروژه ساخت میدان آرژانتین تهران در تابستان ۱۳۵۲ به پایان خود نزدیک می‌شد.

پروژه ساخت میدان آرژانتین تهران در تابستان ۱۳۵۲ به پایان خود نزدیک می‌شد.

پروژه عمرانی ساخت میدان آرژاتنتین (جردن) که خیابان‌های احمد قصیر (بخارست) و بزرگراه آفربقا (جردن) را به هم وصل می‌کرد از اواخر سال ۱۳۵۱ آغاز شد.

روزنامه اطلاعات در ۸ شهریور ۱۳۵۲ عکسی از این پروژه را منتشر کرد.

اولین عکس از میدان آرژانتین تهران؛ ۵۰ سال قبل