امکان تعویق سن بازنشستگی معلمان تا ۶۵ سالگی

دولت سیزدهم اولین لایحه بودجه خود را امروز، یکشنبه (20 آذرماه) با سقف ۳۶۳۱ هزار میلیارد تومان و ۲۰ تبصره تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌کند. در تبصره ۹ ماده واحده لایحه بودجه سال آینده به موضوعاتی چون «مجاز شدن آموزش و پرورش برای تعویق سن بازنشستگی معلمان تا سن ۶۵ سالگی» اشاره شده است.

ایسنا نوشت: دولت سیزدهم اولین لایحه بودجه خود را امروز، یکشنبه (۲۰ آذرماه) با سقف ۳۶۳۱ هزار میلیارد تومان و ۲۰ تبصره تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌کند. در تبصره ۹ ماده واحده لایحه بودجه سال آینده به موضوعاتی چون «مجاز شدن آموزش و پرورش برای تعویق سن بازنشستگی معلمان تا سن ۶۵ سالگی» اشاره شده است.

در بند د تبصره ۹ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ که به «آموزش، پژوهش و فرهنگ» اختصاص داده شده، آمده است که وزارت آموزش و پرورش مجاز است با سازوکارهای تشویقی و از طریق مدارس سراسر کشور کتب درسی مستعمل، دفترچه و مجلات مصرفی در پایان هر سال تحصیلی را جمع آوری و نسبت به فروش آنها اقدام کند.

منابع حاصله به ردیف درآمد اختصاصی شماره ۱۶۰۱۰۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. وجوه واریزی پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف پرداخت سرانه مدارس مربوطه و تامین رایگان کتب درسی مناطق محروم می‌شود.

همچنین در بند “ح” این تبصره آمده است که در راستای اجرای ماده (۱) قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، شرکت‌های دولتی مجازند ضمن هماهنگی با وزارت آموزش و پرورش تا یک درصد (۱٪) از درآمد شرکت‌ها و سود خالص بانکها و موسسات انتفاعی را صرف توسعه عدالت آموزشی کنند.

در بند “ی” نیز به این موضوع اشاره شده است که وزارت آموزش و پرورش مجاز است بازنشستگی معلمان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر را تا سن ۶۵ سالگی و در صورت رضایت معلمان، به تعویق بیاندازد.