افشاگری محسن خلیلی درباره کالدرون و پرسپولیس

پیشکسوت پرسپولیس فاش کرد کالدرون را فراری دادند.

محسن خلیلی رئیس آکادمی باشگاه پرسپولیس می گوید پول کالدرون آماده بود اما به او ندادند تا به فیفا شکایت کند. خلیلی می گوید: «آقای کالدرون اگر ۱۰۰ هزار و خرده ای دلار می گرفت، قراردادش فسخ می شد و می رفت. با اینکه پول آماده بود به او ندادند. الان که شکایت کرده باشگاه باید چیزی حدود ۷۰۰ هزار دلار به این مربی بپردازد. به نظرم مدیران سابق پرسپولیس باید در این زمینه پاسخگو باشند. اگر به مدیری بگویند عواقب یک قرارداد پای شماست، قطعا حواسش را جمع می کند. من نمی دانم چرا برخوردی با مدیران صورت نمی گیرد.»

او اضافه می کند: «کالدرون اصرار داشت که باشگاه بازیکن خارجی نگیرد. می گفت همین پول را بدهید به بازیکنان داخلی ولی باشگاه می گفت باید بازیکن خارجی بگیریم که بعدا اوساگونا و استوکس آمدند.»

خلیلی همچنین می گوید: «مدیر وقت دوست نداشت با کالدرون کار کند. در مجموع رفتاری شد که کالدرون دیگر به ایران نیاید. این مربی مدام تاکید داشت برایش بیشتر از پول احترام مهم است.