افزایش ۵۴ درصدی نرخ اجاره مسکن/هر متر خانه در تهران چند؟

بر اساس گزارش بانک مرکزی در دیماه امسال نرخ اجاره‌بهای مسکن در مناطق شهری تهران نسبت به آذرماه کاهشی شده، در عین حال، قیمت اجاره بها در کل کشور نسبت به دیماه سال گذشته رشد ۵۴ درصدی دارد.

بر اساس گزارش بانک مرکزی در دیماه امسال نرخ اجاره‌بهای مسکن در مناطق شهری تهران نسبت به آذرماه کاهشی شده، در عین حال، قیمت اجاره بها در کل کشور نسبت به دیماه سال گذشته رشد ۵۴ درصدی دارد.

بر اساس آمار منتشر شده بانک مرکزی طی دیماه امسال شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری در مقایسه با دیماه سال ۱۳۹۹ به ترتیب ۵۰.۷ و ۵۴ درصد افزایش یافته است.

بانک مرکزی ,

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معاملات شده شهر تهران نشان می‌دهد که به لحاظ مساحت واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ مترمربع سهمی معادل ۵۸.۵ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند.

همچنین ۶۲.۵ درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هرمترمربع واحد مسکونی در این ماه ۳۲ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان معامله شده و ۴۸.۹ درصد از معاملات نیز به واحدهای مسکونی با ارزش هر واحد کمتر از ۲ میلیارد تومانی اختصاص داشته است.