اعلام تعداد نامه های دریافتی رئیسی در هر سفر استانی

رییس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهور گفت: با توجه به تعداد زیاد نامه‌های مردمی، ارسال درخواست‌های الکترونیکی مردم سریع‌تر از نامه‌های دستی پاسخ داده می‌شود.

خبرگزاری صداوسیما نوشت : رییس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهور گفت: با توجه به تعداد زیاد نامه‌های مردمی، ارسال درخواست‌های الکترونیکی مردم سریع‌تر از نامه‌های دستی پاسخ داده می‌شود.

صالحی رییس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهور افزود: در هر سفر استانی رییس‌جمهور بین ۲۰ تا ۱۰۰ هزار نامه نوشته می‌شود.
وی تاکید کرد: قطعا اگر مردم این نامه‌ها را به صورت الکترونیکی در سامانه ۱۱۱ ثبت کنند، کمک بزرگی در جلوگیری از هدر رفت وقت مردم و پاسخ گویی سریع‌تر به مشکلات خواهد بود.