اسامی نمایندگانی که در رای گیری‌ها مشارکت نمی‌کنند اعلام می شود

رئیس مجلس در واکنش به عدم مشارکت نمایندگان در رای گیری‌ها گفت: اسامی نمایندگانی که در رای گیری‌ها مشارکت نمی‌کنند اعلام می‌شود.

مهر نوشت:رئیس مجلس در واکنش به عدم مشارکت نمایندگان در رای گیری‌ها گفت: اسامی نمایندگانی که در رای گیری‌ها مشارکت نمی‌کنند اعلام می‌شود.

در جلسه علنی روز چهارشنبه قالیباف اعلام کرد: اسامی نمایندگانی که در رای گیری‌ها مشارکت نمی‌کنند اعلام می‌شود.

در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد ایرادات شورای نگهبان طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در واکنش به عدم مشارکت نمایندگان در رای گیری ها اعلام کرد: تصمیم گرفته‌ایم اسامی نمایندگانی که در صحن حاضر هستند اما در رای گیری ها شرکت نمی کنند، اعلام کنیم.