از کفن پوشان سیاسی ضدبرجام چه خبر؟ / سکوت مرموز جلیلی و پایداری ها در آستانه توافق وین

صوفی گفت: سکوت این روزهای آقای جلیلی و پایداری منطقی نیست چون با حرص و جوش هایی که آنها در زمان دولت قبل درباره برجام می خوردند همخوانی ندارد. آنچه این وضعیت را توجیه می کند منافع است. آن زمان آنها منافعی در برجام نداشتند و حالا منافع دارند.

نامه نیوز نوشت: صوفی گفت: سکوت این روزهای آقای جلیلی و پایداری منطقی نیست چون با حرص و جوش هایی که آنها در زمان دولت قبل درباره برجام می خوردند همخوانی ندارد. آنچه این وضعیت را توجیه می کند منافع است. آن زمان آنها منافعی در برجام نداشتند و حالا منافع دارند.

مذاکرات وین همچنان ادامه دارد و از آغاز گفتگوها تاکنون سلایق مختلف سیاسی ارزیابی و نگاه خود را درباره احیای برجام بیان کردند، به جز جبهه پایداری و سعید جلیلی. آنها در دوره ای که محمدجواد ظریف مشغول مذاکره بود، دائم با ادعاهای خیالی و جنجالی سعی در تضعیف روند مذاکرات داشتند اما حالا انگار نه انگار مذاکرات احیای برجام در وین در جریان است.

علی صوفی درباره علت سکوت سعید جلیلی و جبهه پایداری راجع به مذاکرات احیای برجام گفت: آقای ظریف در ویدئویی می گوید «کسانی که با برجام مخالفت می کنند، نه اینکه ندانند قضیه چیست ولی می پوشانند». کاملا مشخص است که او این جمله را از روی درد بیان کرد چون از نزدیک درگیر با اتهاماتی بود که مخالفان برجام به او می زدند.

وی افزود: مخالفان برجام از روی اعتقاد چنین باوری نداشتند بلکه رفتارشان سیاسی بود چون می دانستند چقدر به نفع کشور است. آقای جلیلی بیش از همه می دانست که چه مأموریتی دارد، او به مذاکرات می رفت تا با طرف مقابل تفاهم کند و براساس این تفاهم ۶قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل خنثی و کشور از خطر دور شود. برجام نیز همین کار را انجام داد.

فعال سیاسی اصلاح طلب یادآور شد: آقای جلیلی نتوانست مأموریت خودش را انجام دهد اما در مقابل آقای ظریف آمد و تحت نظر و کنترل نقطه به نقطه رهبر انقلاب این کار را انجام داد و بارها کار تیم مذاکره کننده مورد تأیید ایشان قرار گرفت و مجلس نیز برجام را تصویب کرد، با این وجود آقای جلیلی و مخالفان برجام همچنان بر مخالفت شان با برجام استوار بودند.

وی ادامه داد: در واقع مخالفان برجام فکر می کردند رسیدن به تفاهم دستاورد بزرگی است که جریان مقابل به دست می آورد و در مقابل اعتبار سیاسی‌شان لطمه می خورد بنابراین می خواستند حقایق را بپوشانند تا تفاهم به انجام نشود. امروز این گروه ساکت هستند چون مذاکرات وین اگر به نتیجه برسد، آنها پس از لغو تحریم ها می توانند تمام دستاوردهای برجام را مال خود کنند و از مزایای آن بهره ببرند. متأسفانه این جریان منافع ملی را نادیده می گیرد و در رسیدن به اهداف سیاسی‌اش حد یقف برای خود قائل نیست.