ادعای مهم یک نماینده مجلس: بانک ها هزینه تصدی گری را از جیب مردم با ایجاد تورم جبران می کنند

یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد که متاسفانه ما امروز شاهد هستیم که بانک ها تصدی گری و بنگاه داری کرده و حتی بخشی از این هزینه تصدی گری را از جیب مردم با ایجاد تورم جبران می کنند.

ایسنا نوشت:یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد که متاسفانه ما امروز شاهد هستیم که بانک ها تصدی گری و بنگاه داری کرده و حتی بخشی از این هزینه تصدی گری را از جیب مردم با ایجاد تورم جبران می کنند.

مجتبی یوسفی با تاکید بر ضرورت حرکت به سمت ایجاد بانکداری اسلامی در سطح کشور، بیان کرد: در اینکه چارچوب اصلی بانکداری باید اصلاح شود و نوع بانکداری از نظر حاکمیتی باید تغییرات ماهوی داشته باشد شکی نیست. بانکداری بر اساس اصول اسلامی و حرفه ای باید منابع خرد مردم را در اقصا نقاط کشور و خارج از کشور جمع آوری کرده و از این منابع به عنوان پایه و اساس برای پیشبرد اقتصاد کشور استفاده شود.

وی در ادامه اظهار کرد: یعنی بانک ها باید در جایگاه اقتصاد مولد یک نقش واسطه گر باشند بین سرمایه گذار و فردی که می خواهد پروژه اقتصادی را اجرایی کند. خود بانک ها نباید تصدی گری و بنگاه داری داشته باشند. نباید به سمت مسائلی نظیر سود مرکب حرکت کنند که شائبه ربوی بودن را ایجاد کند که حتی مورد اعتراض علما نیز قرار گرفته است. سود مرکب در خیلی از کشورهای اروپایی که اصلا بانکداری اسلامی نیز ندارند وجود ندارد اما ما با ادعای بانکداری اسلامی سود مرکب اخذ می کنیم.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: ما شاهد هستیم که بانک ها تصدی گری کرده و حتی بخشی از این هزینه تصدی گری را از جیب مردم با ایجاد تورم جبران می کنند. به عنوان مثال می روند در یک محله ای املاکی را خریداری کرده و تجاری می کنند اما به جای آنکه آن ها را به حوزه خدمات وارد کنند با ساخت پاساژها و اماکن لوکس منجر به افزایش قیمت املاک آن منطقه می شوند. همه این موارد حاکی از آن است که بانکداری ما باید اصلاح جدی شود.

یوسفی در پایان تاکید کرد: انتظار ما از دولت این است که به طور جدی در این حوزه ورود کند. در مجلس نیز تعدادی از همکاران با سابقه طرح اصلاح سیستم بانکداری را کلید زده و در حال دنبال کردن آن هستند. امیدواریم به زودی این امر به نتیجه رسیده و شاهد شکل گیری بانکداری اسلامی باشیم.