ادعای رصد خبر دیپلماسی به نقل از یک منبع اروپایی :۸۰ درصد مطالبات ایران در پیش‌نویس وین لحاظ شده است

طی دو مرحله گفتگوی انجام شده بین ایران و ۱+۴، تیم ایرانی پیشنهادهای جدید مکتوبی را ارایه کرد که حدود ۸۰ درصد آنها در پیش نویس موجود درج و لحاظ شدند.

رصد خبر دیپلماسی به نقل از یک منبع اروپایی که اشاره ای به هویت او نشده، نوشت:طی دو مرحله گفتگوی انجام شده بین ایران و ۱+۴، تیم ایرانی پیشنهادهای جدید مکتوبی را ارایه کرد که حدود ۸۰ درصد آنها در پیش نویس موجود درج و لحاظ شدند.

در ادامه این خبر آمده است:«از ابتدا قرار بود مذاکرات وین بر اساس پیش نویس ۶ دور قبلی پیش برود. تیم مذاکره کننده جدید ایران در دور جدیدمذاکرات که از ۲۹ نوامبر در وین شروع شد، دو متن پیشنهادی مکتوب را ارایه کرد.

طرف ایرانی تاکید داشت که پیشنهاداتشان بر اساس پیش‌نویس وین ۶ بوده، اما حاوی اصلاحات و نکات جدیدی است کهپس از گفت‌وگوهای فشرده بین ما و هیات ایرانی نهایتا طرفین توانستند به سند و دستور کار مشترکی دست یابند که درآن ۸۰ درصد مطالبات ایران نیز لحاظ شده است.

گفت‌وگوها طبیعتا بسیار سخت و دشوار است، اما همین که روند رو به رشدی را تجربه می‌کند، ما را برای ادامه آن ورسیدن به نتیجه‌ای که مورد رضایت طرفین باشد، امیدوار می‌کند. »