احتمال حذف دایمی «طرح شفافیت آرا»

سخنگوی کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس گفت : چند هفته‌ای است که طرح شفافیت آرا از سوی هیئت رئیسه در دستورکار هفته گی قرار می‌گیرد اما در دستورکار روزانه قرار نگرفته است.

تسنیم نوشت: سخنگوی کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس گفت : چند هفته‌ای است که طرح شفافیت آرا از سوی هیئت رئیسه در دستورکار هفته گی قرار می‌گیرد اما در دستورکار روزانه قرار نگرفته است.

سمیه محمودی سخنگوی کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تشریح آخرین وضعیت طرح شفافیت آرای نمایندگان در مجلس، اظهار داشت:این طرح یکی از اولین طرح هایی بود که در مجلس یازدهم تدوین و به کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس به عنوان کمیسیون تخصصی ارجاع شد.

وی افزود: کمسیون تدوین بلافاصله به طرح ورود کرد اما به دلیل اینکه طرح مذکور نواقصی داشت ، کارگروه با حضور کارشناسان برای ارزیابی طرح تشکیل شد که در نهایت گزارش کمیته مربوطه در کمیسیون بررسی و تصویب و به جلسه علنی ارجاع شد.

سخنگوی کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس با بیان اینکه اکثریت نمایندگان موافق این طرح هستند ، ادامه داد: اما این طرح چون مربوط به تغییر آیین‌نامه داخلی مجلس است نیاز به ۲ سوم آرای نمایندگان داشت که با اختلاف ۲ الی ۵ رأی این طرح تصویب نشد.

محمودی اضافه کرد: زمانی که طرحی در جلسه علنی رد شد از دستورکار خارج می‌شود اما بر اساس ماده ۱۳۰ آیین‌نامه داخلی مجلس می‌توان مجدد طرحی را که رد و از دستورکار خارج شده را با امضا ۵۰ نماینده دوباره در دستورکار قرار داد .

وی با بیان اینکه نمایندگان دوباره درخواست کردند که طرح شفافیت آرا در دستورکار قرار گیرد، گفت:در نتیجه این طرح دوباره برای انجام اصلاحات به کمسیون تدوین آیین‌نامه ارجاع شد و اعضای کمیسیون بلافاصله اقدامات لازم را انجام داد البته نکته‌ای از طرح حذف نشد بلکه چند مورد از جمله شفاف شدن مصوبات و تصمیمات هیئت رئیسه به طرح اضافه شد.

نماینده شهرضا در مجلس بیان کرد: در نهایت پس از جمعبندی در کمیسیون، طرح برای در دستورکار قرار گرفتن تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد؛ البته چند هفته‌ای است که طرح شفافیت آرا از سوی هیئت رئیسه در دستورکار هفته گی قرار می‌گیرد اما در دستورکار روزانه قرار نگرفته است.

سخنگوی کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس تاکید کرد: در صورتی که طرح شفافیت آرا مجددا از سوی نمایندگان رد شود، طرح به طور کلی از دستورکار مجلس خارج می‌شود.