آخرین تصمیمات درباره ارز ۴٢٠٠ تومانی/١٠٠هزار میلیارد تومان یارانه جدید در راه است

دولت در یارانه بودجه پیش بینی تغییر مکانیزم تخصیص ارز ۴٢٩٠ تومانی را کرده است.

دولت در یارانه بودجه پیش بینی تغییر مکانیزم تخصیص ارز ۴٢٩٠ تومانی را کرده است.

درلایحه بودجه ۱۴۰۱ در خصوص هدفمندی یارانه‌ها پیشنهاد پرداخت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه جدید در سال آینده به مردم در ازای اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی و جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم آمده است.

کل یارانه پرداختی در سال آینده طبق این لایحه ۳۳۶ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است که ۷۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان آن یارانه نقدی و معیشتی است.